Vị trí tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Ngày hết hạn

Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng

HCM 25/07/2017

Trưởng phòng Sale

HCM 25/07/2017

Nhân viên bán hàng

HCM 25/07/2017