Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Tổng giám đốc Nguyễn Thái Hà chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các lãnh đạo trong Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Phòng/Ban chuyên môn, Giám đốc các Chi nhánh, lãnh đạo các đơn vị thành viên và toàn thể CBNV của Thang Long Real Group.  


Ảnh toàn cảnh Hội nghị
Bước vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, hoạt động của TLR Group có vướng phải một vài khó khăn, tồn tại do ảnh hưởng hậu quả của dịch bệnh Covid -19. Nhận thức được những tác động đó, TLR Group đã cùng với Ban Điều hành phối hợp chặt chẽ tìm các giải pháp ứng phó cốt yếu, kịp thời đưa ra các nhóm giải pháp tổng thể gồm: tiết giảm chi phí; điều chỉnh/giãn tiến độ đầu tư; cùng các giải pháp tài chính, quản trị điều hành và các giải pháp thị trường;… đảm bảo và duy trì hoạt động của doanh nghiệp một cách tối ưu nhất.
Bằng nỗ lực của cả tập thể, TLR Group đã hoàn thành tốt và đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất và kinh doanh của TLR Group vẫn được đảm bảo an toàn, liên tục; việc triển khai các nhóm giải pháp ứng phó đã đạt được các kết quả bước đầu, giúp TLR Group bảo đảm dòng tiền và chỉ tiêu tài chính so với kịch bản ban đầu.
 
Tổng giám đốc TLR Group Nguyễn Thái Hà phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những tham luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2020. Các tham luận, giải pháp tập trung thảo luận về các nội dung báo cáo, cũng như cùng thảo luận các vấn đề liên quan trong công tác tiết giảm chi phí; thu xếp vốn cho các dự án phát triển;… Trong đó nhấn mạnh việc không chủ quan trước dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến; nỗ lực tiết giảm chi phí ở những mặt còn có thể tiết giảm được, nghiên cứu chia sẻ, tận dụng các dịch vụ chung trong toàn Tổng Công ty; nghiên cứu và có giải pháp đột phá, tái cấu trúc, xây dựng chiến lược để giúp TLR Group ổn định trong khó khăn và có tiền đề vững chắc để phát triển trong thời gian tới.
 
Các đại biểu nêu ý kiến, thảo luận
Tổng Giám đốc Nguyễn Thái Hà cũng đã có những trao đổi cụ thể về các nội dung báo cáo, các ý kiến, đề xuất được đưa ra tại Hội nghị; chỉ đạo, phân công trách nhiệm xử lý triệt để và hiệu quả các kiến nghị, đề xuất, các vướng mắc khó khăn; đồng thời kêu gọi CBNV đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các Ban/Đơn vị cần phải tăng cường tính kết nối & phối hợp để tăng hiệu quả cũng như tiến độ công việc chung. Lãnh đạo Tổng Công ty cũng có chỉ đạo Công Đoàn tích cực quan tâm sâu sát, triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. 
 

Bên cạnh những màn báo cáo và tranh luận chi tiết là những phần văn nghệ hết sức đặc sắc và sôi động đến từ tập thể CBNV Tổng Công tyChương trình văn nghệ đặc sắc

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, hứa hẹn là tiền đề cho sự thành công của cả doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm tới, kết thúc một năm 2020 tuy nhiều biến động và khó khăn nhưng không làm suy yếu được nền móng vững chắc Thang Long Real Group xây dựng trong 10 năm liên tục, tiếp tục phát huy tối đa năng lực trong chặng đường sắp tới.