Phản hồi thông tin liên quan đến phản ánh của cư dân tại dự án khu nhà ở Hưng Phú

Trong thời gian gần đây, một số Cư dân mua nhà ở, Cơ quan truyền thông có phản ánh một số thông tin liên quan đến Dự án Khu nhà ở Hưng Phú, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (“Dự án”). Để giúp Quý Cơ quan truyền thông tiếp cận được những thông tin chính xác và khách quan về Dự án, Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest (“Công ty”) xin phản hồi một số nội dung liên quan đến thông tin phản ánh, cụ thể như sau:

1. Về công tác triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Cư dân đã mua nhà ở tại Dự án:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Đi ều 13 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (“Luật Kinh doanh bất động sản”), trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua, bên bán (“Chủ đầu tư”/“Công ty”) phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”) cho bên mua (“Khách hàng”/“Cư dân”).

Thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (“Hợp đồng mua bán nhà ở”) ký kết với bên mua, ngay sau khi bàn giao nhà cho bên mua thì Công ty chúng tôi đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho bên mua. Hiện nay, công tác cấp Giấy chứng nhận đang đư ợc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty chúng tôi cũng luôn nỗ lực theo dõi sát sao công tác này để các Cư dân mua nhà ở tại Dự án sớm được cấp Giấy chứng nhận. Dự kiến trong tháng 8/2020, những Cư dân đầu tiên sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà ở.

Một biệt thự tại dự án Thang Long Home - Hưng Phú
2. Về việc thu 05% giá trị còn lại của Hợp đồng mua bán nhà ở

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản, trường hợp bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng, giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận cho bên mua. 
Ngoài ra, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán bàn giao căn nhà cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng nghĩa, bên bán khi hoàn tất bàn giao căn nhà cho bên mua thì phải xuất đủ hóa đơn 100% giá trị sản phẩm và thu tiền theo đúng thỏa thuận với bên mua tại Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết.

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, do đó phải chịu sự chi phối của nhiều quy định pháp luật khác nhau. Trong một số trường hợp quy định pháp luật không có sự thống nhất với nhau dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng quy định pháp luật. Với thực trạng này, trước khi Dự án được đưa vào kinh doanh, Công ty chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp dung hòa cho cả Chủ đầu tư và Khách hàng. Theo đó, sau khi căn nhà đã được bàn giao cho Khách hàng và mặc dù chưa nhận được khoản tiền thanh toán từ Khách hàng đối với giá trị hợp đồng còn lại (tương đương 5% giá trị Hợp đồng mua bán nhà ở), Công ty chúng tôi đã chủ động xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế và ứng trước tiền để nộp thuế cho Khách hàng theo quy định của pháp luật. Sau khi Công ty chúng tôi nhận được văn bản số 8236/STNMT-QLĐ ngày 30/09/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xác định Dự án đủ điều kiện nộp hồ sơ hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, thì Công ty chúng tôi mới tiến hành gửi thông báo cho Cư dân về việc hoàn tất thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đứng tên Cư dân và thanh toán 5% giá trị Hợp đồng mua bán nhà ở còn lại theo quy định. Để làm rõ nội dung này đã được quy định cụ thể tại Phụ lục Tiến độ thanh toán đính kèm Hợp đồng mua bán nhà ở và có thỏa thuận với Khách hàng. Đồng thời, khi ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở, Khách hàng và Công ty cũng cam kết đã đọc, hiểu kỹ và thống nhất thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán nhà ở.

3. Về việc thi công tuyến đường trục chính tại Dự án:

Căn cứ quy hoạch chung 1/2000 của quận Thủ Đức thì đường trục chính được quy hoạch 16m. Đồng thời, căn cứ Quyết định số 5499/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND quận Thủ Đức và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu nhà ở Hưng Phú được thẩm định theo Công văn số 12751/SGTVT-XD ngày 08/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đường trục chính của Dự án có lộ giới 16m, trong đó chỉ có 8m tính từ tim đường trở vào là nằm trong ranh Dự án theo Bản đồ hiện trạng vị trí đã được phê duyệt. Do đó, Chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm triển khai phần đường nằm trong ranh dự án, và Công ty chúng tôi đã hoàn thành phần đường này, phần đường còn lại nằm ngoài ranh dự án được giao, nên Công ty chúng tôi không được phép triển khai xây dựng.

4. Về việc thực hiện dịch vụ quản lý tại Dự án

Căn cứ theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Khách hàng, trong thời gian kể từ thời điểm nhận bàn giao Nhà ở theo quy định trong Hợp đồng mua bán nhà ở đến thời điểm bàn giao hạ tầng cho đơn vị/cơ quan có thẩm quyền theo quy định trong Dự án đã được duyệt, Bên Mua nộp Phí Quản Lý cho Bên Bán/đơn vị quản lý Khu nhà ở theo thông báo trước của Bên Bán/đơn vị quản lý Khu nhà ở. Phí Quản Lý này có thể được điều chỉnh trên cơ sở phù hợp với thực tế thị trường tại từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo đó, Công ty chúng tôi đã thông báo Trung tâm Dịch Vụ Dân cư - Khu nhà ở Hưng Phú sẽ đại diện cho Chủ đầu tư làm việc với Cư dân và do Công ty TNHH Dịch vụ nhà ở Minh An chịu trách nhiệm quản lý, vận hành nhằm mục đích triển khai minh bạch công tác quản lý dịch vụ và thuận tiện trong công tác trao đổi, làm việc với Cư dân tại Khu nhà ở Hưng Phú. Trung tâm Dịch vụ Dân cư – Khu nhà ở Hưng Phú được tổ chức và hoạt động phù hợp theo quy định chung tại Điều 17 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và phù hợp theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết với Cư dân.

Ngoài ra, về mức Phí quản lý, Công ty chúng tôi đã thông báo áp dụng tại Khu nhà ở Hưng Phú là phù hợp với thực tế thị trường và thực tế triển khai dịch vụ tại Dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Hợp đồng mua bán nhà ở. Đồng thời, Công ty chúng tôi đã có giải thích cụ thể, chi tiết cho từng Cư dân khi có thắc mắc liên quan đến công tác triển khai dịch vụ quản lý tại Dự án và chi tiết kinh phí đã sử dụng. Mặc dù chưa có quy định pháp luật cụ thể về việc quản lý đối với số tiền phí quản lý tại các khu vực nhà ở riêng lẻ, nhưng Công ty chúng tôi đã vận dụng quy định tại Điều 109 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và hướng dẫn tại Đi ều 36 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 để chuyển toàn bộ số tiền Phí quản lý của Cư dân đã đóng vào tài khoản ngân hàng riêng biệt, cụ thể số tài khoản Phí quản lý của Cư dân tại Dự án là: 0521052409072 mở tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, nhằm minh bạch và công khai toàn bộ các khoản thu chi liên quan đến Phí quản lý tại Dự án.

Thực tế kể từ khi Trung tâm Dịch Vụ Dân Cư - Khu nhà ở Hưng Phú đi vào hoạt động chính thức tại Dự án Khu nhà ở Hưng Phú đã đem lại dịch vụ tiện ích tốt hơn cho Cư dân. Công ty chúng tôi cũng đã liên tục ghi nhận ý kiến đóng góp và khảo sát ý kiến của Cư dân, nhằm hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, góp phần nâng cao giá trị của Dự án đem lại lợi ích chung cho Cư dân.

5. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiện ích tại Dự án:

Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các tiện ích và công trình công cộng tại Dự án được Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết đ ịnh số 5499/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND quận Thủ Đức và Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Khi thực hiện triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Công ty chúng tôi luôn thực hiện thi công theo đúng Giấy phép xây dựng số 169/GPXD ngày 24/8/2017 đã được cấp bởi Sở Xây dựng. Hiện nay, Chủ đầu tư đã đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông tại Dự án, đảm bảo phục vụ tốt cho sinh hoạt của Cư dân tại Dự án. Đối với một số hạng mục khác tại Dự án theo phản ánh của Cư dân, Công ty chúng tôi xin cung cấp thông tin về tiến độ triển khai theo phê duyệt như sau:

- Về hồ điều tiết: Công ty chúng tôi đã đầu tư, xây dựng hoàn tất hồ điều tiết theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và Giấy phép xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về xây dựng khu xử lý nước thải: Theo Quyết đ ịnh số 5499/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND quận Thủ Đức, Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng khu xử lý nước thải đặt ở phía Đông Bắc của Dự án. Hiện nay, Công ty chúng tôi đã triển khai xây dựng khu xử lý nước thải theo đúng quy đ ịnh và đạt trên 80% khối lượng xây lắp, dự kiến sẽ hoàn tất việc thi công, lắp đặt các thiết bị vào cuối quý III đầu quý IV năm 2020. Sau khi hoàn tất việc xây dựng khu xử lý nước thải, lắp đặt các thiết bị, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để vận hành khu xử lý nước thải này theo quy định.

- Về xây dựng trường mầm non tại Dự án: Căn cứ điểm 16.2 Khoản 16 Điều 1 Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đối với công trình Trường mầm non, Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với UBND quận Thủ Đức để thống nhất phương thức đầu tư, quản lý sử dụng theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 6743/QĐ-UBND, Công ty chúng tôi đã liên hệ UBND quận Thủ Đức để xin ý kiến về phương thức đầu tư Trường mầm non; hiện nay UBND quận Thủ Đức đang xin ý kiến của c ác cơ quan chuyên môn về nội dung này và chưa có văn bản trả lời cho Công ty chúng tôi.

- Trường hợp sự cố có người dân bị té ngã xuống rạch (gần khu vực Dự án) như phản ánh của Cư dân, thì theo Biên bản ghi nhận sự việc của Bộ phận bảo vệ Trung tâm Dịch vụ Dân cư – Khu nhà ở Hưng Phú (có sự chứng kiến của Cư dân trong và ngoài Dự án) sự cố té ngã này xảy ra do nạn nhân say xỉn trong quá trình lái xe nên đã tự té ngã xuống dưới rạch nằm ở Khu dân cư hiện hữu phía ngoài của Dự án, và đã được lực lượng bảo vệ, cùng người dân phát hiện, hỗ trợ cứu lên và không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trên đây là toàn bộ các thông tin có liên quan đến việc triển khai thực hiện tại Dự án Khu nhà ở Hưng Phú, Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung trình bày nêu trên.

Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest rất mong có được sự ủng hộ của Quý cơ quan Báo Đài trong việc đưa thông tin khách quan, chính xác tới Quý Độc giả xa gần. Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng!
-----
Thông tin liên hệ:
Ông Dương Cao Tường - Giám đốc Khối Kinh doanh & Marketing Điện thoại: 0909501118 – Email: duongcaotuong@gmail.com