CÔNG TY THÀNH VIÊN THUỘC TẬP ĐOÀN THANG LONG REAL GROUP

1. Công ty Cổ Phần Xây dựng nhà Hoàng Long
Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư
Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật

2. Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản TLH
Tư vấn, môi giới bất động sản
Sàn giao dịch bất động sản

3. Công ty TNHH MTV Nhà Minh Anh
Xây dựng nhà các loại
Đầu tư, kinh doanh bất động sản

4. Công ty TNHH MTV Thăng Long Hiệp Phước
Đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản
Tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà ở

5. Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị An Hòa
Đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản
Tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà ở

6. Công ty CP Phát triển nhà Thủ Thiêm

Đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản
Tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà ở


7. Công ty CP Phát triển đô thị Ba Son

Đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản
Tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà ở

 


8. Công ty CP Hưng Phú Invest
Đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản
Tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà ở


9. Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thùy An
Xây dựng nhà các loại
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

10. Công ty CP Truyền thông Địa ốc Thăng Long

Sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình


11. Công ty TNHH Thăng Long Tam Phú
Dịc vụ sàn bất động sản
Kinh doanh bất động sản


12. Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Trường Lộc
Đầu tư kinh doanh, Môi giới bất động sản
Quản lý bất động sản
Tư vấn, xây dựng, thiết kế nhà ở

 

(Danh sách cập nhật Quý II/2019)