Vị trí tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Ngày hết hạn

[GẤP] Nhân viên Lễ tân

HCM 10/01/2019

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

HCM

15/09/2018

Kế Toán Thuế

HCM

15/09/2018

Kế Toán Tổng Hợp

HCM

15/09/2018

Giám Sát Kiến Trúc

HCM

30/08/2018

Thư Ký Tổng Giám Đốc

HCM

30/08/2018

HR Supervisor/ Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

HCM

30/08/2018

Chuyên Viên Quản Lý Khối Lượng Dự Toán

HCM

30/08/2018

Quản lý nhà mẫu

HCM 25/07/2017